Hjertet skal med
Anerkendelse er blevet et modeord, som ingen kan have noget imod. Reel anerkendelse er afgørende for, at vi kan fungere sammen som mennesker. Men anerkendelse er meget, meget andet end bare blindt at ødsle ros ud til højre og venstre. Kun når vi reelt ser, hører og forstår hinanden, er vi rigtigt anerkendende.

Når jeg arbejder med mennesker, er hjertet med hele vejen. Den menneskelige nysgerrighed: Trangen til at blive klogere på, hvad du tænker, mener og føler om det, vi er sammen om. Nysgerrigheden og anerkendelsen betyder ikke nødvendigvis, at man er eller bliver enige, men den gør udvikling af fællesskabet og organisationen så meget lettere.

De processer, jeg faciliterer, vil understøtte jeres nysgerrighed og anerkendelse af hinanden og jeres tanker og idéer.

Det handler om ordentlighed og seriøsitet…
Overskriften her kunne også hedde: Det handler om at gøre sig umage. Ingen er perfekt, og ingen proces er perfekt, måske med undtagelse af en månelanding, der lykkes. Jeg kan derfor heller ikke love jer, at alt fungerer perfekt, hvis I inviterer mig ind i jeres organisation.

Jeg kan derimod love jer, at jeg gør mig umage, og at jeg fastholder jer på også at gøre jer umage. Og jeg kan love jer, at ordentlighed og seriøsitet på både det indholdsmæssige og det relationelle plan er et varemærke for mig - både i forhold til min egen tilgang til arbejdet med jer, og i forhold til mine forventninger til jeres arbejde med hinanden.

Når det skal være ordentligt, er forberedelse helt afgørende. En del af forberedelsen skal ske sammen med jer, så vi har en fælles forståelse af, hvad jeg skal bistå jer med - og hvad ikke. Når kontrakten (og kontrakten er her mere den fælles forståelse af forventninger og roller end den fysiske, underskrevne aftale) er på plads, starter min forberedelse, så jeg er parat til lige netop jer og jeres processer, når dagen oprinder.

...og det handler om leg
Et særtræk ved mennesket er dets evne og trang til at lege. Og nej, det er ikke kun børn, der leger. ”Sådan gør vi ikke her” eller ”det har vi prøvet” vil blive mødt med et udfordrende ”Kunne I prøve at tænke tanken?”.

Legen er menneskets evne til at prøve noget ”for sjov”, inden det prøves for alvor. Måske er det netop begrænsninger, der har sat jer i stå. Legen bringer ny bevægelse:
- ”Lad os prøve at tænke...”
- ”Kunne vi gøre....?”
- ”Hvad nu hvis...?”

Hvordan arbejder jeg?
Der er ikke to grupper, der er ens. Og dermed heller ikke to ens processer, der involverer mennesker.

Selvfølgelig har jeg som proceskonsulent en række redskaber eller værktøjer med i kassen, når jeg arbejder. Værktøjskassen er mangfoldig, men bliver aldrig benyttet på fuldstændig samme måde. Det handler om erfaring - og den har jeg tilstrækkeligt af til at kunne jonglere med værktøjerne og bruge dem på nye måder afhængig af, hvem lige præcis I er, og hvad der er brug for i jeres dialoger.

Retur til hovedsiden.