Ekstern bistand til processen
Samarbejdet er gået i hårdknude. I skal udvikle eller implementere en ny strategi. I har ikke helt styr på, hvilken retning jeres visioner skal tage. I har behov for kvalificere dialogen blandt medarbejdere og ledelse. I ved, hvad I vil, men ikke helt, hvordan I skal bevæge jer derhen...

Eller jeres samarbejde er blevet problematisk og måske gået i hårdknude. Konflikterne står i lys lue, eller der foregår noget uudtalt i kulisserne, som ikke rigtigt kommer frem.

I mange situationer giver det mening at forsøge at håndtere situationerne selv. I andre situationer kan det være meningsfuldt at benytte sig af en ekstern konsulent, der ikke er en del af jeres organisation, og som har uddannelse og erfaring i at skabe og håndtere processer imellem jer.

Jeg tilbyder konsulentydelser til ledelser og personalegrupper: Samarbejde, kommunikation, udvikling af værdier og mål..... Ja, kun fantasien og jeres behov sætter grænser. Processerne med jer foregår i et systemisk, anerkendende perspektiv og på baggrund dels af min mangeårige funktion som konsulent, dels med en uddannelse som proceskonsulent fra konsulentfirmaet Attractor Kurser i bagagen.

Se mere: Processer med jer

Eller undervisning i selv at styre processer
Måske er I selv interesserede i at lære alle de små fif og værktøjer til at styre møder og processer mere effektivt, mere hensigtsmæssigt og mere ordentligt.

Se mere: Kurser i procesfacilitering

Retur til hovedsiden.