HÅNDBOG september 2019: "Procesfacilitering i Dagtilbud".


ROMAN november 2019: "Redder".Proceskonsulenten
Al udvikling sker i relationer mellem mennesker. Uanset om vi har et håndgribeligt, organisatorisk mål for øje, eller om det er selve relationen eller det psykiske arbejdsmiljø, vi vil udvikle.
Jeg har mangeårig praksiserfaring fra ledelses- og konsulentarbejde. En proceskonsulentuddannelse fra Attractor og en konfliktcoachuddannelse fra conflict.dk.
Mit udgangspunkt er anerkendende, systemisk og ikke mindst menneskeligt.


Coachen
Er du i tvivl om retningen? Er du stresset eller står i en livskrise? Savner du at træffe de rigtige valg? Eller er du kørt fast i en belastende situation?
Min tilgang er anerkendende, fremadrettet og fokuseret på at hjælpe dig til at mestre lige netop din situation.
Jeg er certificeret, systemisk coach og dertil uddannet konfliktcoach. Og jeg har gennem en del år praktiseret systemisk anerkendende og løsningsfokuseret coaching til enkeltpersoner og teams.
www.sassersen-coaching.dk

Konflikthåndtering
Forsøger I at undvige eller løse jeres konflikter? Ingen af delene vil lykkes jer. Hvor mennesker er sammen, er der konflikter. Spørgsmålet er kun, hvordan I HÅNDTERER jeres konflikter. Og hvad der sker inden i jer, når konflikten opstår.
Jeg har lang erfaring i konfliktcoaching / undervisning i konflikthåndtering. Inden for de senere år har jeg gennemført en toårig uddannelse som konfliktcoach.

Forfatteren
Håndbog udkommet september 2019: "Procesfacilitering i dagtilbud".
Første voksenroman udkommet november 2019: "Redder".
Før det har jeg skrevet en biografi, en ungdomsroman og flere fagbøger.
Kig mere under "bøger".

Børn i sorg
Der findes mange holdninger eller ”synsninger” omkring børn og deres sorg. Der findes også viden. Min formidling er både saglig og menneskelig. Hvor professionelle vi end er og skal være, kan vi ikke forholde os til børn i sorg uden også at forholde os til os selv.
Jeg har gennem snart 20 år undervist især pædagoger, skolelærere, forældre og ambulancereddere i, hvordan børn oplever sorg og krise, og hvordan vi som voksne bør tilgå dem, når sorgen rammer.


Min egen udvikling
Jeg har mere end fem årtier på mit personlige CV. Jeg har gennemlevet store kriser i mit liv - og lært af dem. Og jeg har et anseligt antal systemiske leder- og konsulentuddannelser med mig i bagagen samt snart tyve års konsulenterfaring.
Til daglig arbejder jeg som HR-/udviklingskonsulent i en københavnsk forstadskommune. På opgavelisten står "alt med relationer i organisationen": Ledersparring, MED-samarbejde, social kapital / arbejdsmiljø, konflikt- og krisehåndtering, rekruttering og meget andet.
I 2017-18 deltog jeg i mentorforløbet på ID Academy (Ole Vadum Dahl). I 2017 gennemførte jeg et mandegruppeforløb hos Tomas Friis (www.mandekursus.dk) og er nu assistent hos Tomas på hans mandegrupper.